Projekt „Zbójnicy, złodzieje któż Was przyłodzieje…”

Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł. ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program – OWCA PLUS do roku 2027 na realizację zadania – „Zbójnicy, złodzieje któż Was przyłodzieje…”

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 14 286,00 zł.

Termin realizacji: 08.05.2023 – 31.10.2023

Zadanie ma na celu organizację Pokazu Zbójnickiego w Koniakowie na Szańcach oraz Koncertu Botosova Band w koniakowskim kamieniołomie „na Koczym Zamku” . Wydarzenie będzie elementem Dni Koronki Koniakowskiej jednego z najważniejszych wydarzeń odbywających się w Koniakowie w ciągu roku.

Jednym ze składowych elementów zadania będzie organizacja Pokazu Zbójnickiego. Zbójnicy to tradycyjne określenie ludzi działających w górskich bandach rozbójniczych działających na terenie Karpat. Spora rzesza zbójników w tym i wielcy hetmani zbójniccy wywodził się z bacowskiego czy juhaskiego stanu. Nic więc dziwnego, że położona wysoko w górach hala, była dla nich oazą spokoju. Przy watrach rozprawiali o kolejnych podbojach i przyrządzali swój ulubiony specyfik – zbójnickie mięso. Owca dla zbójnika była wyjątkowym i szanowanym zwierzęciem. W trudnych chwilach, gdy nie mogli zejść do dziedziny, stawała się jedynym ich pokarmem, podobnie jak żętyca i ser, zaś wyprawiona skóra pozwalała przetrwać zimne wieczory. Chcemy dotrzeć tym programem do dzieci i młodzieży dla których zbójnik jest bardzo ciekawą i legendarną postacią. Ów program pozwoli całym rodzinom atrakcyjnie spędzić niedzielne popołudnie. Prezentacji dokona Grupa Rekonstrukcyjna „Beskidzcy Harnasie” kierowana przez Stanisława Kubicę. Członkowie to mieszkańcy wiosek położonych w Beskidzie Żywieckim. Od 2012 roku niestrudzenie kultywują tradycje góralskie i zbójnickie, biorąc czynny udział w imprezach kulturalnych, zwłaszcza tych o charakterze folklorystycznym: Zjazdach Karpackich czy Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Na polanie na Szańcach zostanie zorganizowany również warsztat strugania lasek juhaskich. Pod okiem znakomitego koniakowskiego rzeźbiarza Zbigniewa Krężeloka chłopcy będą mogli zobaczyć i sami spróbować wykonać nieodzowny atrybut każdego, bacy, juhasa, czy zbójnika.