Projekt „Koncert Muzyki Pasterskiej w Kamieniołomie na Koczym Zamku w Koniakowie”

Fundacja Koronki Koniakowskie działająca jako patron grupy nieformalnej „Na straży tradycji” otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na realizację wystawy „Koncert Muzyki Pasterskiej w Kamieniołomie na Koczym Zamku w Koniakowie” w ramach konkursu „Karpackie inicjatywy lokalne” współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Termin realizacji: czerwiec – listopad 2023 r.

Zadanie ma na celu organizację Koncertu Muzyki Pasterskiej w koniakowskim kamieniołomie na Koczym Zamku. Koncert odbędzie się 13 sierpnia, a wydarzenie to będzie elementem Dni Koronki Koniakowskiej, które odbywać się będzie w dniach 12.  do 15. sierpnia 2023 r. Sierpniowe świętowanie Dni Koronki to w ważny czas dla społeczności w Koniakowie, okazja do wspólnej celebracji  swoich korzeni. Ulokowanie koncertu w kamieniołomie „Na Koczym Zamku”, miejscu z wyjątkowym klimatem i akustyką, pobliskim parkingiem, zwiększy dodatkowo jego dostępność i atrakcyjność.

Projekt wpisuje się w ideę Szlaku Kultury Wołoskiej. Na naszym koncercie planujemy pokazać zespoły, które kultywują tradycję opartą o historię wołoskiego pasterstwa. Przerwy w występach zespołów poświęcone zostaną gawędom dotyczącym pasterskich zwyczajów. Instrumentarium zespołów biorących udział w koncercie będzie wiązało się z wołoską tradycją. Dzięki muzycznej narracji zostanie przedstawiona historia wołoskiego pasterstwa, jaka rozwijała się na koniakowskiej ziemi, a co za tym idzie– pasterskiego życia, jedzenia i przyrody, która była nieoderwalnym elementem wołoskiego szlaku. Pragniemy przybliżyć mieszkańcom Trójwsi Beskidzkiej oraz odwiedzającym nas turystom, jak wyglądał świat dawnego pasterstwa, który od pewnego czasu jest na powrót promowany na tutejszych halach i ponownie stał się częścią beskidzkiego krajobrazu. Nie sposób o tej kulturze mówić nie uwzględniając muzyki, która towarzyszyła pasterskiemu życiu.