Stypendium twórcze Heleny Wróbel „Pod skrzydłami tradycji”

Koniaków od lat słynie z heklowania, czyli szydełkowania, a koniakowskie koronki są unikalnym, niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Tworzone są od środka na zewnątrz, łącząc w sobie tradycyjne motywy. Założeniem projektu jest wykonanie przez Helenę Wróbel koronkowych serwet, które ułożą się w kształt fartuszków wchodzących w skład dziewczęcego stroju regionalnego terenów Trójwsi Beskidzkiej. Do fartuszków przygotowane zostaną również rękawiczki, wianki i torebki. Gotowe komplety będą stanowić stałą ekspozycję na wystawie w Muzeum Koronki Koniakowskiej.
Komplety mają być wypożyczane na I Komunię Świętą. Dzieci z Koniakowa tradycyjnie ubierają na tę uroczystość stroje regionalne. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, organizowane będą cotygodniowe warsztaty z techniki robienia rękawiczek prowadzone przez stypendystkę dla koronczarek z Koniakowa.
Kulminacją projektu będzie grudniowa wystawa, na której zaprezentowane zostaną komplety oraz wydany katalog z opisem wystawy, zdjęciami i monografią artystki.

Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2023 r.

Warsztaty w ramach stypendium odbywać się będą w Centrum Koronki Koniakowskiej, od kwietnia do listopada, w każdą sobotę miesiąca.