Spotkania z ekspertami w ramach mikroprojektu „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”

Fundacja Koronki Koniakowskie organizuje spotkania z ekspertami dla uczestników mikroprojektu „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”.

Spotkanie z wykwalifikowanymi ekspertami mają na celu, wzmocnić pewność siebie. Pozwolą spojrzeć na koronczarstwo jak na zawód, który wymaga także stałego rozwoju i zaangażowania. Warsztaty dodatkowo mają wyzwolić w uczestnikach szkolenia  jeszcze więcej pozytywnej energii do działania.

We wtorek 22 marca o godz. 13.00 w Centrum Koronki Koniakowskiej, na uczestników warsztatów czeka spotkanie z profesor dr hab. Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kingą Czerwińską, znawcą kultury ludowej. Pani Kinga jest autorką ponad 40 artykułów naukowych oraz publikacji zwartych: Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie (Katowice 2018); Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją. (Katowice 2009). Jest współautorką książki Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje (Katowice 2016). Uczestniczyła w kilku projektach badawczych – była wykonawczynią w projekcie Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie (2012-15). Jest członkinią m.in. Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV-World) czy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja stroju ludowego); ekspertką ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół antropologii sztuki, sztuki ludowej, w tym szczególnie stroju ludowego. Obecnie prowadzi badania nad rolą dziedzictwa w kulturze współczesnej. Dla koronczarek poprowadzi spotkanie warsztatowe pod tytułem: „Dziedzictwo kulturowe a wspólnotowość społeczności lokalnej”.

Z kolei w sobotę 26 marca o godz. 10.00 zaplanowano szkolenie z Joanną Poniatowską – certyfikowanym ekspertem kariery i rozwoju zawodowego. Zawodowo zajmuje się pomocą klientom w znalezieniu swojej ścieżki zawodowej, odkrywaniem i realizacją ich indywidualnego potencjału. Pani Joanna to managerka i startup’erka z 15-letnim doświadczeniem w branży. Przez blisko 10 lat pracowała w Grupie TVN Discovery gdzie przeszła drogę od strateżki Działu Reklamy do Brand Managerki odpowiadającej za marketing głównego kanału stacji- TVN. W latach 2006-2010 pracowała w największych agencjach mediowych: Mediaedge:CIA (dziś Wavemaker) oraz Starcom. Odpowiadała za kampanie mediowe dla takich firm jak Nivea Beiersdorf oraz The Coca-Cola Company. Ostatnio współpracowała z Vogue Polska. Jej pasja to media, branded content i strategia. Jest współzałożycielką startup-u Niebieski Kangur. W 2020 została współzałożycielką agencji PR/marketing- SNG. W Koniakowie poprowadzi prelekcję w zakresie Budowania poczucia wartości zawodowej. Ze spotkania z nią z pewnością uczestniczki wyniosą wiele cennych wskazówek, jak odkryć i wykorzystywać w życiu swoje unikalne umiejętności, do których należy także „heklowanie”.

Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej” w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.Partnerem wiodącym projektu jest: Fundacja Koronki Koniakowskie i Regionálna rozvojová agentúra Kysuce.