Projekt „Elipsa cała w heklowanych kwiotkach”.

Fundacja Koronki Koniakowskie zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 . Wniosek pn: Elipsa cała w heklowanych „kwiotkach” został zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, w ramach zadania „Mistrz Tradycji”.  

Termin realizacji: marzec – grudzień 2024 r.

W ramach projektu Zuzanna Ptak, znana i utytułowana Koronczarka podzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z lokalną społecznością Koronczarek. Cotygodniowe spotkania podczas warsztatów mają na celu podtrzymanie tradycji i pobudzenie inwencji twórczej.

Warsztaty odbywać się będą w środy, w Centrum Koronki Koniakowskiej a we wtorki w domu pani Zuzanny Ptak

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego