Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA: „ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA PIĘTRZ SIEDZIBY FUNDACJI KORONKI KONIAKOWSKIE”

Pierwszy etap projektu będzie obejmował remont i dostosowanie pomieszczenia w siedzibie Fundacji do zajęć, w tym spotkań i szkoleń, czyli stworzenie sali warsztatowo-wystawienniczej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do przechowywania materiałów

W związku z czym prosimy o składanie ofert do 17 maja 2021.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”  w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

Partner wiodący: Fundacja Koronki Koniakowskie www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl

Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Kysuce www.rrakysuce.sk