Spotkania z ekspertami w Centrum Koronki Koniakowskiej

Za nami inspirujące spotkania z ekspertami dla uczestników mikroprojektu „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”. Towarzyszyła im pełna kreatywności pozytywna atmosfera. Była to okazja wspólnie zastanowić się nad rolą koronczarstwa we współczesnym świecie i wzmocnić pewność siebie naszych skromnych z natury artystek.

We wtorek 22 marca koronczarki miały okazję spotkać się z dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ– antropolożką kultury, związaną z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pani Kinga  zainteresowania naukowe koncentruje wokół antropologii sztuki, sztuki ludowej. Obecnie prowadzi badania nad rolą dziedzictwa w kulturze współczesnej.

Wykładowczyni zaprosiła twórczynie do warsztatów… tym razem nie potrzebowały jednak heknadli i nici. W ruch poszły czyste kartki i mazaki, a panie wypisywały wszelkie skojarzenia nasuwające się im na słowo „koronka”. Najpierw nasunęły się RZECZY: serweta, czepiec , ozdoby itp. Prelegentka podkreśliła jednak rolę EMOCJI związanych z heklowaniem: radość, zachwyt, wzruszenie , a czasem gniew, rozczarowanie … Na koniec koronczarki określiły WARTOŚCI łączące się z koronkami: tradycja, miłość, duma, wspólnota. Oczywiście zapomniały o tym, że najważniejszą wartością są…. one same –artystki, twórczynie ludowe władające unikalną umiejętnością.

Kolejne zadanie dotyczyło wymienienia pozytywów i negatywów heklowania. Była to okazja, by szczerze porozmawiać o blaskach i cieniach rózićki. Zdecydowanie pozytywów było więcej niż negatywów! Ostatnie zadanie polegało na stworzeniu prognozy dla koronki koniakowskiej za 10 czy 50 lat. Budujące jest to, że panie przyznały, że „póki działać będzie Centrum Koronki” to losy koronki można być spokojnym!

Ekspertka pracowała w największych agencjach mediowych: Mediaedge: CIA oraz Starcom. Odpowiadała za kampanie mediowe dla takich koncernów Nivea oraz The Coca-Cola Company. Ostatnio projektowo współpracowała z Vogue Polska wspierając wydawnictwo w digitalowym rozwoju biznesu i bazy Klientów. W 2020 została współzałożycielką agencji i w pracy wykorzystuje własne doświadczenia, by pomagać innym się rozwijać.

W Koniakowie pani Joanna poprowadziła prelekcję „Budowania poczucia wartości zawodowej”. Przeplatała ją przypadkami i zdarzeniami ze swojego życia i o tym, jak rzuciła korporację, aby podążać własną ścieżką. Ze spotkania z nią z pewnością uczestniczki wyniosą wiele cennych wskazówek, jak odkryć i wykorzystywać w życiu swoje unikalne umiejętności, do których należy także „heklowanie”.

Były to bardzo inspirujące i motywujące spotkania. Koronczarki otworzyły się , opowiedziały o swoich wspomnieniach i doświadczeniach. Czas szkoleń upłynął bardzo przyjemnie, a zwieńczył go wyśmienity poczęstunek tradycyjnych przekąsek serwowany przez Willę Pod Lipami.

Dziękujemy naszym wykładowczyniom za miło i twórczo spędzony czas! Nasze koronczarki wyposażone są teraz nie tylko  w umiejętności praktyczne ale i wiedzę, jak uczynić je swoim „atutem” i przekuć w sukces!

tekst: Barbara Juroszek

 Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki       koniakowskiej” w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.Partnerem wiodącym projektu jest: Fundacja Koronki Koniakowskie i Regionálna rozvojová agentúra Kysuce.