Projekt „Wołoski stół koniakowską koronką nakryty”.

Fundacja Koronki Koniakowskie działająca jako patron grupy nieformalnej „Koniakowski Znak” otrzymała dotację w wysokości 8000,00 zł. ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na realizację zadania „Wołoski stół koniakowską koronką nakryty”.

Termin realizacji: październik – listopad 2021 r.

W ramach projektu przygotowana została wystawa: „Wołoski stół koniakowską koronką nakryty” w Centrum Koronki Koniakowskiej. Zakupiono koronki; przygotowano wystawę. Miała miejsce degustacja wołoskich potraw podczas wernisażu wystawy w dniu 09.10.2021 r. Zostanie zorganizowana również wirtualna wystawa.

20.11 miało miejsce Seminarium: „Od wołoskiej tradycji po koronki”. Podczas seminarium zaprezentowano wirtualną wystawę , którą wszyscy zebrani mogli zobaczyć także w wydaniu stacjonarnym. W piękny i wzruszający program wpisał się wykład Andrzeja Suszki. Została wygłoszona prelekcji w tematach: tradycja mieszania owiec; tradycyjna gospodarka pasterska w spuściźnie związanej z kulturą, sztuką i architekturą; wołoskie obrzędy i zwyczaje; historia koronki koniakowskiej pisana ręką kobiet.

Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na realizację zadania „Wołoski stół koniakowską koronką nakryty”.