Projekt: „Skarby koniakowskiej koronki”

Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000 Euro ze środków programu „LIVIND – Kreatywne i żywe dziedzictwo kulturowe jako zasób dla regionu Wymiaru Północnego” koordynowanego przez Fińską Agencję Dziedzictwa, na realizację projektu pod tytułem „Skarby koniakowskiej koronki”.

W ramach projektu powstanie wystawa szydełkowanych czepców oraz film pokazujący „Oczepiny” – obrzęd czepienia Panny Młodej. Film, który powstanie we współpracy z Zespołem Regionalnym, zostanie zamieszczony w sieci i będzie stanowił wirtualną wystawę, co przedłuży trwałość projektu. Ponadto w ramach projektu organizowane są warsztaty, które zachęcają młodsze pokolenia do poznawania technik wykonywania koniakowskich koronek.

Termin realizacji: styczeń-czerwiec 2023 r.

W ramach projektu znana i utytułowana Koronczarka Zuzanna Ptak podzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami heklowania czepców z lokalną społecznością Koronczarek. Cotygodniowe spotkania podczas warsztatów mają na celu podtrzymanie tradycji i pobudzenie inwencji twórczej.

Warsztaty odbywać się będą w czwartki, w Centrum Koronki Koniakowskiej.

Realizacja projektu polegającego na wystawieniu najstarszych czepców i ich wykorzystaniu przyczyni się do ochrony tego żywego dziedzictwa. Warsztaty ożywią społeczność skupiającą kilka pokoleń, co zaowocuje zacieśnieniem więzi kulturowych i wymianą doświadczeń.