Projekt: „Skarby koniakowskiej koronki”

Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000 Euro ze środków programu „LIVIND – Kreatywne i żywe dziedzictwo kulturowe jako zasób dla regionu Wymiaru Północnego” koordynowanego przez Fińską Agencję Dziedzictwa, na realizację projektu pod tytułem „Skarby koniakowskiej koronki”.

W ramach projektu powstała wystawa szydełkowanych czepców oraz film pokazujący „Oczepiny” – obrzęd czepienia Panny Młodej. Film powstał we współpracy z Zespołem Regionalnym, został zamieszczony w sieci i stanowił wirtualną wystawę, co wpłynęło na przedłużenie trwałość projektu. Ponadto w ramach projektu zorganizowano warsztaty, które zachęciły młodsze pokolenia do poznawania technik wykonywania koniakowskich koronek.

Termin realizacji: styczeń-czerwiec 2023 r.

W ramach projektu znana i utytułowana Koronczarka Zuzanna Ptak podzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami heklowania czepców z lokalną społecznością Koronczarek. Cotygodniowe spotkania podczas warsztatów miały na celu podtrzymanie tradycji i pobudzenie inwencji twórczej.

Warsztaty odbywały się będą w czwartki, w Centrum Koronki Koniakowskiej.

Realizacja projektu polegającego na wystawieniu najstarszych czepców i ich wykorzystaniu przyczyniła się do ochrony żywego dziedzictwa. Warsztaty ożywiły społeczność skupiającą kilka pokoleń, co zaowocowało zacieśnieniem więzi kulturowych i wymianą doświadczeń.