Projekt: Koncert muzyki pasterskiej i wydanie folderu „Wełniana koronka koniakowska”

Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dotację w wysokości 8 000 zł. ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program – OWCA PLUS do roku 2027 na realizację zadania – Koncert muzyki pasterskiej i wydanie folderu „Wełniana koronka koniakowska”

Termin realizacji: 01.05.2022 – 17.10.2022

Zadanie na na celu organizację koncertu muzyki pasterskiej w koniakowskim kamieniołomie „na Koczym Zamku” oraz wydanie folderu „Wełniana koronka koniakowska”. Wydarzenie będzie elementem Dni Koronki Koniakowskiej wpisanych w uroczystości wynikające z ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego – Roku 2022 – Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim.