„Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”

Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Tytuł zadania to „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”. Całość projektu opiewała na 46 802,11 EURO. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 39 781,79 zł. (85 %), dotacja z budżetu państwa – 2340,10 EURO, a wkład własny – 4680,22 EURO.

Czas realizacji : maj 2021 – marzec 2022

Projekt przewidywał wyremontowanie i dostosowanie pomieszczenia w siedzibie Fundacji do zajęć, w tym spotkań i szkoleń, czyli stworzenie sali warsztatowo-wystawienniczej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do przechowywania materiałów. Remont górnego piętra w Centrum Koronki Koniakowskiej odbywał się od 05- 06.2021r. Teraz możemy cieszyć się miejscem, które na dłużej posłuży koniakowskim koronczarkom.

Drugim etapem projektu było przeprowadzenie 9 – miesięcznego szkolenia trwającego od lipca 2021 do marca 2022 pod okiem znakomitej koronczarki pani Zuzanny Ptak. Projekt zapewnił naukę i zgłębienie tajników unikatowego sposobu wyrabiania serwet, obrusów, dekoracji wnętrz, koronkowych sukien, bluzek i bielizny. Działania projektowe pokazały, że koniakowskie koronczarstwo jest bardzo przyszłościowe. Szkolenia odbywały się w siedzibie Fundacji. Zrealizowanych było 38 zajęć obejmujących 3 godziny praktycznej nauki koronki koniakowskiej oraz 1 godzinę wykładu na temat historii i techniki koronki. Lekcje skierowane były do mieszkańców Koniakowa i okolicznych miejscowości, zarówno po stronie Polskiej, jak i Słowackiej. Dodatkowo, prócz stałych spotkań w trakcie realizacji zadania zostali zaproszeni eksperci, którzy poszerzyli tematykę zajęć zdobytych kwalifikacji. Zapoznali kursantów z techniką prowadzenia mediów społecznościowych i obsługą klienta. W ramach szkolenia zostały także zakupione materiały do przeprowadzenia szkoleń, zostały wydrukowane zeszyty ćwiczeń ”heklodzienniki” i foldery wystawy. Przewidziano także zakup gadżetów promocyjnych – małych okrągłych serwetek i czekoladek w pudełkach z logo projektu.

Szkolenie zakończyło się wystawą wykonanych prac i wręczeniem certyfikatów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników, będących dowodem ukończenia szkolenia, jak i poświadczeniem uzyskanych kwalifikacji oraz zdobytej wiedzy.

Partnerem wiodącym projektu jest: Fundacja Koronki Koniakowskie i Regionálna rozvojová agentúra Kysuce.

Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej” w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Linki do wpisów dotyczących projektu: