Nabór na szkolenia z zakresu koronki koniakowskiej. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej” projekt w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

W dzisiejszych czasach mało kto uświadamia sobie, iż zajęcia odziedziczone po przodkach mają ogromną wartość i mogą stanowić podstawę rozwoju osobistego oraz zawodowego. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji jest niezmiernie ważnym elementem w kształtowaniu poczucia własnej tożsamości.

Fundacja, działając w ramach mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 zakończyła pierwszy etap tegoż projektu – remont. Można zatem przejść do drugiego etapu i ogłosić nabór na szkolenia z zakresu koronki koniakowskiej.

Szkolenia odbywać się będą od lipca 2021r. do marca 2022r. w siedzibie Fundacji. Zrealizowanych będzie 38 zajęć obejmujących 3 godziny praktycznej nauki koronki koniakowskiej oraz 1 godzinę wykładu na temat historii i techniki koronki. Lekcje skierowane są do mieszkańców Koniakowa i okolicznych miejscowości zarówno po stronie Polskiej, jak i Słowackiej. Liczba uczestników będzie ograniczona i obejmować będzie 10 polskich i 10 słowackich uczestników. Dodatkowo prócz stałych spotkań w trakcie realizacji zadania zostaną zaproszeni eksperci, którzy poszerzą tematykę zajęć zdobytych kwalifikacji. Zapoznają kursantów z techniką prowadzenia mediów społecznościowych i obsługą klienta. Szkolenie zakończy się wystawą wykonanych prac i Certyfikatem podnoszącym kwalifikacje zawodowe uczestników, będący dowodem ukończenia szkolenia, jak i poświadczeniem uzyskanych kwalifikacji oraz zdobytej wiedzy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy zgłaszać udział telefonicznie +48 535 328 291 lub mailowo ligockakohut@gmail.com

Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”  w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

Partner wiodący: Fundacja Koronki Koniakowskie www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl

Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Kysuce www.rrakysuce.sk