Remont zakończony.

Pierwszy etap projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020., został zakończony. Skutkiem tego przedsięwzięcia był remont górnego piętra w Centrum Koronki Koniakowskiej (05-06.2021 r.). Obejmował on wyremontowanie i dostosowanie pomieszczenia w siedzibie Fundacji do zajęć, w tym spotkań i szkoleń, czyli stworzenie sali warsztatowo-wystawienniczej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do przechowywania materiałów. Środki, które zostały przyznane Fundacji (14 100,00 Euro), zostały wykorzystane na modernizację pomieszczenia warsztatowo-wystawowego, stworzenie ubikacji i zaplecza, gdzie przechowywane są wszelkie potrzebne materiały. Powstanie takiego koronkowego zacisza było wręcz niezbędne – wynajem sali przez cały okres trwania szkolenia wydawał się zupełnie nieopłacalny. Teraz możemy cieszyć się miejscem, które na dłużej posłuży koniakowskim koronczarkom, ale nie tylko, gdyż na przeróżne warsztaty do Centrum Koronki Koniakowskiej zjeżdżają osoby z całej Polski. Budynek, niegdyś Ochotniczej Straży Pożarnej, został stałym punktem na koniakowskiej mapie atrakcji, zabytków i miejsc wartych obejrzenia.

Fundacja Koronki Koniakowskiej, która powstała stosunkowo niedawno (2018 r.), zrzesza już w swoich szeregach kilkaset koronczarek. Stała się więc miejscem, które wychodzi naprzeciw promocji i ochronie, ale także potrzebom i problemom związanym z koronczarskim rzemiosłem, dając tym samym możliwość rozwoju sztuki heklowania. Koronka koniakowska od lat jest nieustannie doceniana na arenie międzynarodowej, dlatego tak bardzo zależy Fundacji, na podtrzymywaniu tradycji przekazywania umiejętności heklowania z pokolenia na pokolenie. Niestety obserwuje się spadek zainteresowania tym rzemiosłem wśród dzieci i młodzieży, a to może spowodować, że w przeciągu kilkudziesięciu lat tradycja szydełkowania zaniknie. W związku z chęcią kultywowania koniakowskiego dziedzictwa, narodził się pomysł organizacji szkoleń z zakresu koronki koniakowskiej, który dodatkowo ma na celu połączenie pogranicza polsko-słowackiego. Program ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Ma stworzyć przestrzeń dla rozwoju unikatowego rzemiosła poprzez serie szkoleń trwających dziewięć miesięcy, które podniosą kwalifikacje zawodowe na terenie naszego pogranicza. Za organizacją spotkań szła potrzeba przygotowania miejsca, w którym owo szkolenie mogłoby się odbyć.

Obecnie wszyscy chętni z pogranicza polsko-słowackiego mogą spotykać się w świeżo wyremontowanym Centrum Koronki Koniakowskiej. Mają do dyspozycji jasne, przestronne pomieszczenia, zapewniające spokój i możliwość prowadzenia warsztatów. Na białych ścianach wiszą ilustracje przedstawiające historię i dziedzictwo koronki koniakowskiej, są również wystawione za szkłem serwetki. To nowopowstałe lokum sprzyja kilkugodzinnym spotkaniom, heklowaniu w przyjaznym towarzystwie i podnoszeniu swoich umiejętności pod wprawnym okiem Pani Zuzanny Ptak. Swój kąt znajdują tu także dzieci, które zaczynają wdrażać się w koronkowy świat. Wyremontowane sale są również idealnym miejscem na organizowanie wystaw i wernisaży – choćby podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.

Fundacja wciąż się rozwija, promuje tutejsze rzemiosło, a co za tym idzie, więcej ludzi dowiaduje się o sztuce heklowania, zamawia ręcznie wykonane serwety czy elementy garderoby. Najbardziej cieszy fakt, że coraz więcej osób ma chęci zgłębić tajemnice szydełka. Musiało powstać miejsce, które umożliwi zgromadzenie tych wszystkich talentów, które dała koniakowska ziemia i koronkowe rzemiosło będzie przekazywane na następne pokolenia.

Celem Fundacji jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej jaką jest wytwarzanie koronek koniakowskich oraz wszystkich innych dziedzin rękodzieła, czy rzemiosła ludowego, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Fundacji praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim, upowszechnianie sztuki i ogólnie pojętej kultury w środowisku lokalnym, jak i ogólnonarodowym, europejskim i światowym. Przez realizacje powyższego celu Fundacja aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu kultury narodowej. Ten cel wpisany w statut Fundacji jest najważniejszym priorytetem jej działalności. Wszystkie podejmowane działania, fundusze pozyskiwane w różnego rodzaju projektach służą temu celowi.

Partnerem projektu jest: Fundacja Koronki Koniakowskie www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl i Regionálna rozvojová agentúra Kysuce www.rrakysuce.sk

Dofinansowano w ramach projektu pt. „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”  w ramach środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

Partner wiodący: Fundacja Koronki Koniakowskie www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Kysuce www.rrakysuce.sk