Konkurs na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy 2019

Najdroższe koronczarki i hafciarki kierujemy do Was konkurs, który mamy nadzieję spotka się z zainteresowaniem i z powodzeniem zgłosicie swój udział.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Koronki Koniakowskie. Konkurs organizowany jest przy współudziale Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku – Białej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

 Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzenie inwencji twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twórczości charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej koronki i haftu krzyżykowego.  Poznanie oraz kontynuacja tradycji odziedziczonych po przodkach oraz  integracja twórców ludowych. 

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.  Każdy twórca zobowiązany jest do dostarczenia od trzech do pięciu prac w dowolnej formie wykonanych samodzielnie specjalnie na Konkurs (najmniejsza praca – średnica 30 cm) zaopatrzonych w metryczki z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę z tym samym znakiem, w której będzie spis prac, karta zgłoszenia z danymi twórcy, cena,  zgoda na ewentualną sprzedaż oraz zgoda na przekazanie jednej z prac na rzecz Organizatora. 

 Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie intenrnetowej www.centrum koronkikoniakowskiej.pl  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

Prace należy złożyć osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiejw Koniakowie lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w terminie od 10 września 2019 r. do 27 września 2019 r. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w listopadzie 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Nagrody finansowe, których wysokość określi Organizator, ufunduje Organizator oraz instytucje wspierające ideę Konkursu. 

 Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane będą na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej w terminie: listopad – grudzień 2019 r. 

Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Centrum Koronki Koniakowskiej pod numerem telefonu: 535 328 291 oraz na stronie Organizatora www.koronkakoniakowska.pl / e-mail:ligockakohut@gmail.comKomisarzem konkursu jest Lucyna Ligocka – Kohut.

Dofinansowano w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego 2019, Kultura ludowa i tradycyjna

Regulamin Konkursu na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy