Mikroprojekt złożony…

Celem Fundacji jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej jaką jest wytwarzanie koronek koniakowskich oraz wszystkich innych dziedzin rękodzieła, czy rzemiosła ludowego, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Fundacji praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim, upowszechnianie sztuki i ogólnie pojętej kultury w środowisku lokalnym, jak i ogólnonarodowym, europejskim i światowym. Przez realizacje powyższego celu Fundacja aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu kultury narodowej. Ten cel wpisany w statut Fundacji jest najważniejszym priorytetem jej działalności. Wszystkie podejmowane działania, fundusze pozyskiwane w różnego rodzaju projektach służą temu celowi.

Fundacja, na co dzień zajmująca się pielęgnowaniem sztuki związanej z tradycją koronki koniakowskiej nie posiada odpowiedniego zaplecza do organizacji szkoleń z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Duża liczba szkoleń powoduje wysokie koszty wynajmu, ponadto w czasach pandemii, ze względu na obostrzenia istnieje problem z dostępnością sal.

W dzisiejszych czasach mało kto uświadamia sobie, iż zajęcia odziedziczone po przodkach mają ogromną wartość i mogą stanowić podstawę rozwoju osobistego oraz zawodowego.
Koronka koniakowska to technika ręcznego szydełkowania serwet z nici z tzw. kordonka, która rozwija się w Koniakowie od ponad stu lat. W 2017 roku tradycja została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, gdyż jest ciągle żywym i praktykowanym zajęciem mieszkanek tzw. Trójwsi Beskidzkiej, czyli Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz
okolic, znajdującej się w Beskidzie Śląskim na pograniczu polsko-słowackim.

Starając się wyjść naprzeciw realnym potrzebom, które pojawiły się się podczas realizacji swoich działań, Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Projekt przewiduje wyremontowanie i dostosowanie pomieszczenia w siedzibie Fundacji do zajęć, w tym spotkań i szkoleń, czyli stworzenie sali warsztatowo-wystawienniczej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do przechowywania materiałów. Drugim etapem tegoż projektu jest przeprowadzenie szkolenia

Projekt zapewni naukę i zgłębi tajniki unikatowego sposobu wyrabiania serwet, obrusów, dekoracji wnętrz, koronkowych sukien, bluzek i bielizny. Działania projektowe pokażą, że koniakowskie koronczarstwo jest bardzo przyszłościowe i nie ma potrzeby szukania innych zajęć, mając predyspozycje do heklowania. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Fundacji. Zrealizowanych będzie 38 zajęć obejmujących 3 godziny praktycznej nauki koronki koniakowskiej oraz 1 godzinę wykładu na temat historii i techniki koronki. Lekcje skierowane są do mieszkańców Koniakowa i okolicznych miejscowości zarówno po stronie Polskiej, jak i Słowackiej. Liczba uczestników będzie ograniczona i obejmować będzie 10 polskich i 10 słowackich uczestników. Dodatkowo prócz stałych spotkań w trakcie realizacji zadania zostaną zaproszeni eksperci, którzy poszerzą tematykę zajęć zdobytych kwalifikacji. Zapoznają kursantów z techniką prowadzenia mediów społecznościowych i obsługą klienta. Szkolenie zakończy się wystawą wykonanych prac i Certyfikatem podnoszącym kwalifikacje zawodowe uczestników, będący dowodem ukończenia szkolenia, jak i poświadczeniem uzyskanych kwalifikacji oraz zdobytej wiedzy.